Veelgestelde vragen m.b.t. Corona virus

(English below)

In verband met de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus die de rijksoverheid bekend heeft gemaakt zal Opera Zuid daar waar nodig is wijzigingen aanbrengen in haar programma. Onze voorstellingen en randactiviteiten zijn tot 1 juni geannuleerd. Heeft u voor een voorstelling kaarten gekocht dan neemt het desbetreffende theater zelf contact met u op. In verband met te verwachten drukte kan dit wellicht wat langer duren. Wij vragen hiervoor alvast uw geduld. Via onze website en social media houden we u op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Zijn alle voorstellingen en randactiviteiten geannuleerd?

Tot 1 juni zijn al onze voorstellingen en randactiviteiten geannuleerd. Of de voorstellingen na 1 juni doorgaan is nu nog niet duidelijk. We hopen zo spoedig mogelijk hier meer informatie over te kunnen geven.

Ik heb al kaarten gekocht voor een voorstelling en deze is nu geannuleerd. Wat kan ik doen?

Als u al kaarten heeft gekocht dan neemt het theater contact met u op. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen met het theater. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden hebben de medewerkers van de theaters het erg druk. Daarvoor vragen wij u om een beetje geduld.

Ik heb al kaarten gekocht en wil deze omwisselen voor een voorstelling op een andere datum, is dat mogelijk?

De theaters zijn druk bezig met het onderzoeken naar wat voor mogelijkheden er zijn betreffende het verplaatsen van voorstellingen. Ook verschilt het per theater welke verplaatsingen er zullen plaatsvinden en of het mogelijk zal zijn een kaartje om te boeken naar een andere datum. Daarvoor vragen we weer om uw geduld. Zodra er meer helderheid is over de mogelijkheden zullen wij u hierover inlichten.

Ik wil Opera Zuid steunen; wat kan ik doen?

We stellen ondersteuning in deze moeilijke tijd enorm op prijs! U kunt ons helpen door in de toekomst onze voorstellingen te bezoeken en mensen mee te nemen die nog niet bekend waren met Opera Zuid of zelden een bezoekje brengen aan het theater. Hoe meer publiek we kunnen bereiken in de toekomst hoe beter we de gevolgen van deze periode kunnen opvangen. Want de gevolgen zullen van langere duur zijn. Naast het bezoeken van onze voorstellingen kunt u ons ook helpen door onze sociale media en website in de gaten te houden en te delen met uw achterban.

Niet alleen Opera Zuid ondervindt de gevolgen van het Coronavirus, de gehele culturele sector staat onder druk. U kunt de sector ondersteunen door op de hoogte te blijven en zodra het weer mogelijk is des te meer culturele instellingen en evenementen te bezoeken.

Wilt u meer weten over de gevolgen en huidige toestand voor de culturele sector, bekijk het hier.

Benieuwd naar wat voor een initiatieven er worden genomen voor en door de culturele sector in verband met het Coronavirus? Dan kunt u hier terecht.

Heeft u nog andere vragen dan kunt u die stellen door een e-mail te sturen naar office@operazuid.nl.

 

In accordance with the new measures against the spread of the coronavirus that the Dutch government has announced, Opera Zuid will make changes to its program where necessary. Therefor our performances and events have been canceled until the 1st of June. If you have bought tickets for a performance, the concerning theatre will contact you. Due to the current situation, this may take a little longer. We thank you for your patience in advance. We will keep you informed via our website and social media.

Frequently Asked Questions

Have all performances events been canceled?

Until the 1st of June, all our performances and events have been canceled. We hope to provide more information about the planning of future performances as soon as possible.

I have already bought tickets for a performance and it has now been canceled. What can I do?

If you have already bought tickets, the theater will contact you. You do not need to contact the theater yourself. Due to the exceptional circumstances, the employees of the theaters are very busy. Because of this it might take more time than usual for them to contact you.

I have already bought tickets and want to exchange them for a performance on a different date, is that possible?

The theaters are busy investigating the possibilities of moving performances. It also differs per theater which shifts will take place and whether it will be possible to change a ticket for another date. For this we ask again for your patience. As soon as there is more clarity about the possibilities, we will inform you about it.

I want to support Opera Zuid; what can I do?

We really appreciate your support during this difficult time! You can help us by visiting our performances in the future and to bring people who are not yet familiar with Opera Zuid or who rarely visit the theater. The more audience we can reach in the future, the better we can absorb the shocks of this period. In addition to visiting our performances, you can also help us by checking out our social media and website.

Not only Opera Zuid is experiencing difficulties brought on by the Coronavirus, the entire cultural sector is under pressure. You can support the arts by staying informed and as soon as the situation permits it please even more cultural institutions and events.

If you have any other questions, you can ask them by sending an email to office@operazuid.nl.

image0