Nieuwe Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de Nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil door middel van een aantal fiscale maatregelen het geefgedrag van particulieren en bedrijven verder stimuleren. Schenken aan Opera Zuid wordt nu nog aantrekkelijker. Uw extra fiscale voordeel kan jonge talenten een kans bieden zich te ontwikkelen en door te stromen naar de internationale podia. De belangrijkste maatregelen leggen wij u graag uit. 


Multiplier van 125%

Opera zuid is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ABNI-verklaring maakt het mogelijk dat uw gift aan Opera Zuid aftrekbaar is van uw inkomen met een multiplier van 125%. Dit houdt in dat een gift van €1.000,- voor €1.250,- aftrekbaar is van uw drempelinkomen. In uw aangifte inkomstenbelasting (over 2012 tot en met 2016) mag u het geschonken bedrag dus met 1,25 vermenigvuldigen. 
Deze maatregel is van toepassing op een maximale schenking van €5.000,- per jaar. Dit betekent dat u maximaal €6.250,- per jaar in aftrek kunt brengen. Indien u meer dan €5.000,- wilt schenken, is de multiplier van toepassing op €5.000,- en geldt voor het resterende bedrag van uw gift de gewone aftrek van 100%.


Giften in de vennootschapsbelasting verruimd

De ANBI-verklaring van Opera Zuid maakt schenkingen door uw NC, BV, stichting of vereniging fiscaal aantrekkelijk. Elke gift is aftrekbaar van de winst en hierbij geldt een multiplier van 150% tot een maximale schenking van €5.000,- per jaar. Dit houdt in dat een gift van €1.000,- voor €1.5000,- van de winst aftrekbaar is. In uw aangifte vennootschapsbelasting (over 2012 tot en met 2016) mag u dus het geschonken bedrag met 1,5 vermenigvuldigen. Ook hier gelt dat indien u meer dan €5.000,- wilt schenken, de multiplier van toepassing os op €5.000,- e dat voor het resterende bedrag de gewone aftrek van 100% geldt.
Voorheen mocht het totaal aan aftrekbare giften door uw NV, BV, stichting of vereniging 10 % van de fiscale winst bedragen. Vanaf 2012 is dit verhoogd naar 50% van de fiscale winst, waarbij een maximum van €100.000,- geldt.


Optimaal schenken? Schenk periodiek!

Een periodieke schenking van minimaal 5 jaar biedt u de mogelijkheid om optimaal voordeel te behalen uit de Geefwet en de multiplier. Periodieke schenkingen kennen namelijk geen drempels en maxima en zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen worden middels een notariële akte vastgelegd.


Geef jong talent een kans!

Heeft u interesse in een (periodieke) schenking aan Opera Zuid of wilt u meer informatie over bovenstaande fiscale voordelen, stuur dan een e-mail naar office@operazuid.nl.