Uitvoerend Producent

Opera Zuid is een toonaangevende BIS-operavoorziening in, voor en vanuit Zuid-Nederland en maakt toegankelijke en verrassende en eigentijdse opera. Passie, fantasie, innovatie en authenticiteit staan daarbij centraal. Opera Zuid brengt opera dichtbij: opera die je voelt, raakt, verwondert en vervoert. Wij geloven dat de totaalervaring die opera biedt je leven kan veranderen. Vanuit deze overtuiging wil Opera Zuid haar producties met een zo groot en divers mogelijk publiek delen.

Opera Zuid zoekt per 1 september 2023 een:

Uitvoerend Producent

1 fte

De producent is verantwoordelijk voor de productionele en technische realisatie van de voorstellingen.

Wie zoeken we:

 • Een inspirerende manager met ruime kennis, ervaring en passie in 0pera;
 • Een pragmatisch planmatige organisator die gewend is om in een klein team te werken;
 • Ervaring met een reizend gezelschap;
 • Beschikt over een relevant netwerk in de sector;
 • Een lid voor ons management team.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoering geven aan het operationele beleid;
 • Zorgen voor productionele en technische realisatie van de activiteiten;
 • Beheren van de productie- en afdelingsbudgetten;
 • Leidinggeven aan de uitvoerende afdelingen;
 • Personeelszorg voor de uitvoerende afdelingen;
 • Draagt zorg voor verslaglegging;
 • Rapporteert aan de intendant.

Functie-eisen:

 • WO-of HBO niveau;
 • Ruime ervaring;
 • Kennis van het actuele werkveld.

Salaris en arbeidsvoorwaarden
Opera Zuid hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Voor de salariëring volgen we de schalen van CAO Rijk.

Reageren
Stuur je CV en motivatie(brief) uiterlijk 30 april 2023 naar vacatures@operazuid.nl t.a.v. Ton Coenen, Hoofd bedrijfsvoering en financiën. Gesprekken staan gepland voor week 21 en 22.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ton Coenen via bovenstaand emailadres.

Opera Zuid onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en wil nadrukkelijk een diverse en inclusieve organisatie zijn. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij.