Anbi

KvK-nummer en RSIN-nummer

KvK nummer: 41078061
RSIN-nummer: 008796361

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag van Opera Zuid:
2022 2021 2020

Governance Code Cultuur

Samen met het Bestuur heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan de naleving van de principes van de Governance Code Cultuur. Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven het belang van naleving van de code, hoewel door de beperkte omvang van de organisatie van Opera Zuid dit soms minder formeel en expliciet plaatsvindt dan in grotere organisaties. Hieronder wordt aan de hand van de negen principes van de code aangegeven op welke wijze Bestuur en de Raad van Toezicht de code naleven.

Verantwoordelijkheid en toepassing

Bestuur en RvT zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid inzake de toepassing van de Code. Regelmatig reflecteren zij op de prestaties van de organisatie, op de relatie met stakeholders en op hun eigen functioneren.

Besturingsmodel

Bestuur en RvT zijn tevreden over het sinds 2009 functionerende besturingsmodel i.c. het Raad van Toezichtmodel. Met ingang van 2017 wordt het Bestuur gevormd door de Intendant onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Intendant wordt ondersteund door een managementteam bestaande uit de uitvoerend producent, de controller en de zakelijk adviseur.

Taak en werkwijze bestuur

De taak en werkwijze van de bestuurder zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht en Bestuur dd. 16 oktober 2009. Met het aantreden van de nieuwe intendant is de procuratieregeling herzien en zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inhoud en periodiciteit van de managementinformatie. Het reglement is bij het aantreden van de Intendant in februari 2017 herzien. De informatiestroom tussen bestuurder en Raad van Toezicht is in dit reglement adequaat geregeld.

Met stakeholders als de philharmonie zuidnederland, theaterdirecties, festivaldirecties, productiehuizen en hogescholen hebben wij toenemend inhoudelijk overleg over de totstandkoming van producties. De specifieke samenwerking met de philharmonie zuidnederland (begeleidingstaak) is vastgelegd in een convenant d.d. 21 mei 2016.