WijkJury Maastricht

Opera Zuid ondersteunt en faciliteert in samenwerking en op initiatief van FEMALE ECONOMY het project de ‘WijkJury’.

De WijkJury bestaat uit 12 tot 15 onbevangen, niet specialistische stadsbewoners, vanuit verschillende wijken, uiteenlopende culturele achtergronden en sterk variërende leeftijdsgroepen. Mensen die we niet eerder of nauwelijks in het theater zagen. Gezamenlijk bezoeken zij 10-15 voorstellingen per jaar en kiezen aan het einde van het theaterseizoen hun favoriet: De Keuze van de WijkJury. Naast de gezamenlijke theaterbezoeken vinden er  dramaturgische bijeenkomsten plaats waarin de geziene voorstellingen geanalyseerd worden, en er ruimte is voor de ontwikkeling van het vocabulaire, inzicht en het ambassadeurschap van de WijkJuryleden naar elkaar en naar buiten toe.

“Als geen ander weet ik, en dat zeg ik als directeur van het theater, dat het bijna onmogelijk is om iedereen te bereiken in de stad. En de WijkJury maakt dat onmogelijke mogelijk. Verschillende belevingswerelden ontmoeten elkaar, als theater bewegen we mee met deze ontmoetingen.”

    Rob Roos | directeur Theater aan de Schie

“Laten we heel eerlijk zijn: tot 15 jaar geleden waren theaters cultuurpaleizen, waarin een nogal eenzijdig aanbod werd gepresenteerd. Je mist dan de verhalen die om je heen gebeuren, maar niet binnenkomen. De WijkJury brengt daar verandering in. Een schouwburg is een plek van de stad die verdorie ook betaald wordt door de stad. Dus open met die deuren!”

 Icha Arnoldus | programmeur Deventer Schouwburg

“De bevlogen WijkJury-leden verrasten mij met hun open blik, nieuwsgierigheid én gretigheid.”

    Hein Janssen | de Volkskrant

Zie www.femaleeconomy.nl/werk/in-t-veld/wijkjury/ voor meer informatie.

WJ