Opera zuid, Nederlandse Reisopera & De Nationale Opera tekenen voor samenwerking

Op 19 mei in het decor van L’elisir d’amore hebben de drie operahuizen een convenant getekend waarbinnen afspraken zijn gemaakt over samenwerking rondom talentontwikkeling. Het is voor het eerst dat de drie gezelschappen zo expliciet de ambitie uitspreken om samen op te trekken.

Alle huizen beschouwen het als een belangrijk onderdeel van hun missie om artistiek operatalent in staat te stellen zich verder te ontwikkelen. De drie huizen slaan daarom de handen ineen, en zetten hun middelen en ervaring in voor een samenwerkingsprogramma op lange termijn, gericht op talentontwikkeling in de Nederlandse opera- en muziektheatersector.

Het tastbare resultaat van de samenwerking wordt een jaarlijkse coproductie met de drie gezelschappen, die landelijke spreiding krijgt door een tournee.