JEDERMANN

Frank Martin

18 april ’21 > 17 juli ’21
Regie Huub Claessens

Info

Jedermann

Jedermann … Everyone … Iedereen. Hugo von Hofmannsthal’s toneelstuk Jedermann is gebaseerd op een traditie van middeleeuwse mysteriespelen, met name op die van Everyman, een Engels mysteriespel dat dateert uit de 16e eeuw. God stuurt de Dood met een opdracht naar de gierige en egoïstische Jedermann: hij moet zich gaan klaarmaken voor zijn laatste reis. In het cruciale uur voor zijn dood verlaten dierbaren, vrienden en familieleden hem en realiseert hij zich dat alle materiële goederen bederfelijk zijn. Jedermann toont berouw voor zijn zonden en hij vindt -in een ultieme poging om de duivel te ontwijken- geloof in God.

Het toneelstuk Jedermann vertelt een vrijwel universeel verhaal over moralistisch verval dat gepaard gaat met een overvloed aan aardse bezittingen. Al het aardse is van voorbijgaande aard en niet alleen materiële goederen maar ook menselijke liefde en vriendschap zijn slechts geldig tot aan de drempel van het hiernamaals. Uiteindelijk kan alleen op Gods genade worden vertrouwd. Het moge duidelijk zijn: Jedermann barst van de moraliteit.

Jedermann is gebaseerd op middeleeuwse mysteriespelen maar ontstond pas in de 20e eeuw, op 1911 om precies te zijn. In dat jaar ging het werk in première. Het toneelstuk verkreeg al snel wereldfaam door de traditionele terugkerende opvoeringen tijdens de Salzburger Festspiele. Sinds 1920 wordt het toneelstuk, met uitzondering van de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog, ieder jaar uitgevoerd tijdens het festival voor duizenden bezoekers.

In 1943 zette de Zwitserse componist Frank Martin de zes monologen uit het toneelstuk van Hofmannsthal op muziek. Martin nam in zijn bewerking de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersonage als uitgangspunt en zijn compositie is dan ook een muzikale vertolking van de transformatie die Jedermann doormaakt van rijke egoïst die bang is voor de dood naar een berouwvolle man die spijt heeft van zijn zonden en tot de hemel smeekt om vergiffenis. De zes muzikale monologen behoren tot de meest uitgevoerde werken van Martin en zijn beschikbaar in versies voor piano en stem en voor stem en orkest.

In maart 2021 doken bas-bariton Huub Claessens, vormgever Andre Joosten, acteur Peter Vandemeulebroecke en pianist Hans Eijsackers de studio in om een nieuwe muzikale bewerking van het Jedermann-verhaal te maken. De zes muzikale monologen van Frank Martin en teksten van Hugo van Hoffmansthal vormen daarbij de basis voor deze eigentijdse bewerking. Het resultaat is een unieke en hedendaagse synthese van toneel, opera, klassieke muziek en beeldende kunst van een verhaal over goddelijke moraliteit. Universeel en voor iedereen.

Vanwege de corona-maatregelen kan Jedermann op dit moment niet live worden gespeeld. Vanaf zondag 18 april 2021 zal de voorstelling online worden getoond via ons Youtube-kanaal www.youtube.com/operazuid.

Werktheater Opera Zuid

Jedermann is onderdeel van Werktheater Opera Zuid: een reeks innovatieve theatrale concerten en voorstellingen waarin klassieke zang het vertrekpunt vormt voor onverwachte en verrassende ontmoetingen tussen artistieke expressievormen zoals muziek, dans, mode, beeldende kunst, poëzie & literatuur. Hiermee willen wij het genre “opera” verder verbreden, verdiepen én ontwikkelen. Verwondering en dialoog met de artiesten staan hierbij centraal. En verrassing. Verwacht in Werktheater Opera Zuid daarom het onverwachte!

Creatives

Zang, concept, script en regie Huub Claessens
Spel Peter Vandemeulebroecke
Piano Hans Eijsackers
Vormgeving Andre Joosten

Media

Foto

Video

Speellijst

Zo 18.04.2021
15:30

Online voorstelling
Online voorstelling

Première